Trade Policies

Försäljningsvillkor: Sverige

BRF:s allmänna leveransbestämmelser – 2005 gäller där inget annat har avtalats.

Priser:

Priserna angivna i Svenska Kronor är rekommenderat cirkapris inklusive 25 % moms.

Vi förbehåller oss rätten att ändra modeller och priser utan föregående meddelande.

Alla priser gäller med reservation för eventuella tryckfel och modellförändringar.

Eventuella prisändringar tillämpas omedelbart.

Betalningsvillkor: Enligt överenskommelse.

Frakt- och Leveransvillkor: Alla priser är fritt vårt lager i Göteborg.

Specialtillverkade varor betalas med 40 % av varuvärdet vid ordertillfället om inte annat överenskommits.

Leveranstid: Lagervaror levereras omedelbart, och ca 3-5 veckor för specialtillverkade produkter. Varor som inte finns i lager restnoteras för senare leverans om inte annat är avtalat.

Leveranssätt: Schenker Parcel & Posten Företagspaket vid leverans till företag med gatuadress som är bemannad. Postpaket eller Schenker PrivPack till Privatpersoner, om inte annat är överenskommet.

Expeditionsavgift: Minsta debitering för frakt- och expeditionsavgift är 80 kr ex moms.

Returer/Reklamationer: Returnerad eller reklamerad vara måste alltid vara godkänd av säljaren och skall alltid åtföljas av en retur-/reklamations blankett som på begäran fås från Gecea Euro Trading AB.

Varan måste vara märkt med avsändarens namn, adress, telefonnummer & kort beskrivning av orsaken.

Returavgift 15%, om ej annat överrenskommet.

Gecea Euro Trading AB äger självt rätt att besluta om reparation, utbyte eller återtagande av den aktuella varan.

 

Terms of sale: Outside Sweden
BRF’s General Conditions – 2005 applies, unless otherwise agreed.
Prices:
The prices stated in Swedish krona’s recommended retail price including 25% VAT.
The prices stated in European Euros, €, are recommended retail price excluding 25% VAT. We reserve the right to change models and prices without notice.
All rates are subject to typographical errors and model changes.
Any price changes are applied immediately.
Payment Terms: According to the agreement.
Shipping and Delivery: All prices are ex our warehouse in Gothenburg.
Custom made goods are paid by 40% of the value of the goods at the time of order, unless otherwise agreed.
Delivery time: Stock items delivered immediately, about 3-5 weeks for custom made products. Goods not in stock backordered for later delivery unless otherwise agreed.
Dispatch: SCHENKER parcel & Post Business package upon delivery to the company street address which must be staffed. Parcel Post or Schenker PrivPack to private persons, unless otherwise agreed.
Delivery fee: The minimum charge for shipping and handling fee is SEK 80 exc. 25%VAT.
Returns / Claims: Goods Returned or returned under warranty must always be approved by the seller and must be accompanied with a Warranty-form on request from Gecea Euro Trading AB.
The item must be marked with the sender’s name, address, phone number and brief description of the cause.
Return Fee of 15%, unless otherwise agree upon.
Gecea Euro Trading AB owns itself the right to decide on repair, replacement or withdrawal of the product in question.